.بیمه آتش سوزی و انواع آن در نمایندگی نظری در قم.

در بیمه آتش سوزی خسارت های مالی ومادی که بر اثر وقوع آتش سوزی به اموال منقول و غیر منقول وارد شده تامین شده و خسارت های جانی و انسانی تامین نمی گردد. چناچه صدمه ای به افراد وارد شود به شکل معمول این بیمه پوشش دهنده آن نیست. 

پوشش های اصلی

خسارت‌های مالی ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار را تحت پوشش قرار می‌دهد.

پوشش های اضافی

 خسارات ناشی از خطراتی مثل سیل، زلزله، طوفان، نشست زمین، نوسانات برق و… لازم است پوشش هریک از این خطرات را به صورت جداگانه خریداری و به ‌بیمه‌نامه خود اضافه کنید. 

انواع بیمه آتش سوزی 

بیمه آتش سوزی صنعتی

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی

بیمه آتش سوزی مسکونی

 

بیمه معلم بیمه آتش سوزی را با 80% تخفیف صادر میکند. 09101106626


قیمت محصول : رایگان
نظرات