.بیمه آتش سوزی نمایندگی نظری قم.

شما برای آسایش و آ رامش خود و عزیزانتان نیاز به بیمه آتش سوزی دارید .در بیمه معلم بیمه آتش سوزی خسارتهای ناشی از آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و خطرات اضافی (سیل،زلزله و ...) به اموال منقول و غیر منقول اعم از ساختمان مسکونی ، اداری،تجاری ، انبارهای عمومی و اختصاصی و موجودی مواد اولیه و محصول و همچنین ساختمان ، ماشین آلات و کالای در جریان ساخت کارگاهها، مراکز صنعتی و غیر صنعتی تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه آتش سوزی فقط خسارت های مالی را پوشش میدهد نه جانی.


قیمت محصول : رایگان
نظرات