*بیمه شخص ثالث نمایندگی نظری درقم

 

 

بیمه شخص ثالث

چنانچه شخص چه عمد چه بر اثر بی احتیاطی زیان و خسارتی به افراد وارد کند موظف است خسارت وارد شده را جبران کند.

 در بیمه شخص ثالث بیمه‌گر به جبران‌ خسارت‌ وارد به‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌ شده‌ است متعهد میشود‌ و گاهی‌ خسارات‌ وارد به‌ شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ می‌کند. بیمه ثالث اجباری است و در صورت نداشتن آن باید جریمه پرداخت کرد.

خسارت های ناشي از برخورد خودرو به يك جسم ثابت يا متحرك يا برخورد اجسام ديگر به آن و يا واژگوني، سقوط و يا چنانچه در حين حركت اجزا یا محمولات مورد بيمه به آن برخورد نمايد.

خسارتی که در اثر آتش سوزی انفجار، صاعقه صورت میگیرد.

و سرقت کلی ماشین و سرقت کلی قطعات اصلی خودرو

 

برای ارتباط با کارشناسان ما با شماره 09101106626 در تماس باشید.


قیمت محصول : رایگان
نظرات