(بیمه نامه شخص ثالث در بیمه معلم در نمایندگی نظری قم)

بیمه شخص ثالث در بیمه معلم ، بیمه ای اجباری برای تمام دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر خسارات جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث . اين بيمه هزينه هاي مربوط به درمان، فوت و خسارات وارد شده به اموال را جبران مي كند. در اين گونه اتفاقات، راننده مقصر هم مي تواند از مزاياي بيمه حوادث راننده كه شاخه اي جديد از بيمه شخص ثالث به شمار مي آيد استفاده كند.

دربیمه نامه شخص ثالث بیمه گذار، عموما مالک وسیله نقلیه بوده وکسی است که بیمه نامه او صادر میشود.

شرکت بیمه گر، همان شرکتی استکه بیمه نامه شمارا صادر میکند.

شخص ثالث، همان فرد زیان دیده ای است که غیر از راننده مقصرحادثه بوده و خسارت دیده است.


قیمت محصول : رایگان
نظرات