(بیمه نامه آتش سوزی معلم درنمایدگی نظری درقم )

 یکی از حوادث تلخی است که در کشور ما بسیار اتفاق‌ می‌افتد آتش سوزی است  و علاوه بر خسارت‌‌های جانی، خسارت‌‌های مالی زیادی به همراه دارد. آمارها نشان‌ می‌دهند که در ایران روزانه 50 حادثه آتش سوزی رخ‌ می‌دهد که بهترین راه برای جبران خسارت‌‌های آن خرید بیمه آتش سوزی در بیمه معلم است و استفاده از مزایای بیمه آتش سوزی عنوان کرد.

 

 

برای هماهنگی و ارتباط ب ما تماس حاصل شوید.

09911106626


قیمت محصول : رایگان
نظرات