(بیمه ثالث شرکت معلم نمایندگی نظری در قم)

بیمه شخص ثالث معلم

دربیمه نامه شخص ثالث بیمه گذار،  مالک وسیله نقلیه بوده وکسی است که بیمه نامه  برای او صادر میشود.

شرکت بیمه گر، همان شرکتی استکه بیمه نامه شمارا صادر میکند.

شخص ثالث، همان فرد زیان دیده ای است که غیر از راننده مقصرحادثه بوده و خسارت دیده است.

بیمه شخص ثالث برای دارندگان وسایل قلیه اجباری است اگر در زمان رانندگی، راننده ای دچار حادثا ای شود که طی آن حادثه دیگران دچار ضرر و زیان مالی و جانی شوند باید این خسارت جبران شود که شرکت بیمه معلم  گر موظف جبران خسارت ها است.

 

بیمه معلم نمایندگی محسن نظری بیمه نامه شخص ثالث را برای شما بیمه گذاران عزیز با شرایط اقساطی و ویژه جهت رفاه حال بیمه گذاران گرامی صادر میکند.

09101106626 
 


قیمت محصول : رایگان
نظرات