پوشش های ثالث دربیمه معلم نمایندگی محسن نظری (درقم)

پوشش های بیمه شخص ثالث:
پوشش بیمه نامه در واقع سقف تعهدات شرکت بیمه به عنوان بیمه گر در قبال بیمه گذار یا همان بیمه شونده می باشد و حداکثر میزان هزینه ای است که شرکت بیمه می تواند برای جبران خسارت های حوادث رانندگی  را تحت پوشش قرار می دهد.  حداقل و حداکثر میزان پوشش ها هر ساله توسط بیمه مرکزی به شرکت های بیمه اعلام می شود. تمامی این پوشش ها در زمان خرید بیمه شخص ثالث و حتی در زمان استعلام بیمه شخص ثالث باید لحاظ شوند.
پوشش جانی بیمه شخص ثالث: در پوشش جانی بیمه  نامه شخص ثالث ، همه انواع دیه در اثر حادثه رانندگی باعث ایجاد آسیب یا شکستگی و نقص عضو و از کار افتادگی کامل و یا موقت شود را تحت پوشش قرار می دهد . میزان این خسارات بر اساس قیمت دیه کامل در ماه حرام محاسبه می شود . برای سال 99 میزان دیه ماه حرام  440 میلیون تومان و برای ماه عادی 330 میلیون تومان مشخص شده است.

پوشش مالی بیمه شخص ثالث : در پوشش مالی بیمه نامه شخص ثالث تمامی خسارات های وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول ( تحت مالکیت ) شخص ثالث را جبران می کند. حداقل سقف تعهدات خسارات مالی برابر با یک چهارم قیمت دیه کامل در ماه حرام است . برای سال 99 حداقل خسارت مالی 11 میلیون تومان و حداکثر میزان پوشش مالی بیمه نامه ثالث  50میلیون تومان می باشد که هر فردی به انتخاب خود می تواند هر پوششی را که بخواهد بر روی بیمه نامه داشته باشد. البته این نکته را فراموش نکنید که داشتن پوشش بیشتر در بیمه نامه همواره آسودگی شما را در رانندگی به همراه خواهد داشت.


قیمت محصول : رایگان
نظرات