پوشش های بیمه بدنه معلم نمایندگی نظری درقم*

بیمه بدنه؟

بیمه بدنه همان طور که از اسمش مشخص است برای خودرو است و خسارت های وارده به خودرو را پرداخت میکند.

پوشش های بیمه بدنه ؟

پوشش های اصلی بیمه بدنه شامل؟

1- آتش سوزی( خسارتی در اثر آتش سوزی _صاعقه _ انفجار به خودرو و لوازم یدکی اصلی وارد شود)

2-برخورد خودرو به جسم ثابت ومتحرک(خسارتی که ناشی از برخورد خودرو به یک جسم متحرک وثابت و یا در حین حرکت اجزا محمولات خودرو خسارتی وارد شود)

3-سرقت کلی خودرو(در صورتی که خودرو دزدیده شود و در حین دزدی به خودرو خسارت وارد شود.

خسارت های تبعی بیمه بدنه شامل؟

1_بلاهای طبیعی(سیل _زلزله_ طوفان و..) 2_ سرقت درجا قطعات و لوازم خودرو 3_هزینه ایاب وذهاب 4_ پاشیده شدن مواد اسیدی وشیمیایی و ....

 


قیمت محصول : رایگان
نظرات