پوشش های بیمه بدنه اتومبیل (معلم) نمایندگی نظری درقم

بیمه بدنه معلم بیمه نامه ای است که خسارت های وارده به خودروی شما را حتی اگر مقصر حادثه باشید پرداخت میکند. اگر شما با وسیله نقلیه خود به شخص دیگری خسارت جانی یا مالی وارد کنید بیمه شخص ثالث آن را جبران خواهد کرد اما بیمه شخص ثالث خسارت های وارده به اتومبیل  شما را اگر مقصر حادثه باشید پرداخت نمی کند و فقط زمانی میتوانید خسارت های وارده را از شرکت بیمه معلم دریافت کنید که بیمه بدنه داشته باشید .

پوشش های بیمه بدنه شامل دو بخش اصلی تبعی میشود 

اصلی شامل :حادثه جزئی وکلی _صاعقه_انفجار_آتش سوزی

تبعی شامل: سرقت لوازم جانبی خودرو_ هزینه رفت آمد_شکست شیشه_ سیل و زلزله _ بلاهای طبیعی _هزینه ایاب وذهاب _ هزینه مربوط به توقف و....


قیمت محصول : رایگان
نظرات