نمایندگی نظری_ بیمه نامه آتش سوزی

تعريف بيمه آتش سوزي : قرارداد بيمه آتش سوزي ، توافقي است بين بيمه گذار از يكسو و بيمه گر از سوي ديگر كه بر اساس آن بيمه گر متعهد مي گردد در قبال دريافت حق بيمه ، خسارت وارد به مورد بيمه ( اموال بيمه شده ) را در صورت وقوع خطرات بيمه شده ، كه منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بيمه شود ، در حدود تعهدات خود ( سرمايه مورد بيمه ) و براي دوره زماني معين جبران نمايد . در اين حالت خسارت وارده قابل پرداخت به بيمه گذار و يا ذينفع مندرج در بيمه نامه مي باشد.

در بيمه آتش سوزي ، ساختمان و كليه كالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزي و انفجار و صاعقه بيمه مي شود . همچنين خسارت هاي وارده ناشي از آتش سوزي و همچنين هزينه هاي پيشگيري از توسعه آتش در اين بيمه نامه قابل جبران مي باشد . البته لازم به ذكر است كه غير از خطر آتش سوزي ، خطرات ديگري نظير زلزله ، سيل ، طوفان ، تركيدگي لوله آب ، ضايعات برف و باران ، سقوط هواپيما و هلي كوپتر ، شكست شيشه و سرقت از منزل نيز در بيمه آتش سوزي و با عنوان خطرات اضافي قابل پوشش است كه در بخش پوششهاي اضافي شرح داده خواهند شد.

مي توان بيمه آتش سوزی را به ۳ شاخه زير تفكيك نمود:

آتش سوزي اماكن مسكوني

آتش سوزي اماكن اداري - تجاري (غير صنعتي)

آتش سوزي اماكن صنعتي

 

برای ارتباط با  ما با شماره ی 09101106626 تماس بگیرید.


قیمت محصول : رایگان
نظرات