نمایندگی نظری _بیمه بدنه

خسارت های کلی بیمه بدنه

اگر در اثر حادثه خودرو کاملا از بین برود و یا هزینه تعمیر و تعویض قطعات آسیب‌دیده بیشتر از 75% ارزش خودرو باشد یا خودرو تا 60 روز پس از سرقت پیدا نشود، خسارت به عنوان خسارت کلی شناخته می‌شود.

خسارتی که برای حوادث کلی پرداخت می‌شود بستگی به قیمت روز خودرو دارد و حداکثر تا ارزش درج شده در بیمه‌نامه است. بنابراین باید دقت کنید که در زمان خرید بیمه‌نامه، ارزش واقعی خودرو را اعلام کنید و در صورت افزایش قیمت نیز با استفاده از الحاقیه سرمایه را افزایش دهید.

در این حالت پس از تایید خسارت کلی، سند خودرو به شرکت بیمه منتقل و مبلغ نهایی خسارت پس از کسر فرانشیز پرداخت می‌شود. همچنین پس از پرداخت خسارت قرارداد بیمه بدنه منحل می‌شود.

خسارت های جزئی بیمه بدنه

اگر خسارت وارد شده کمتر از میزان تشخیص خسارت کلی باشد، به آن خسارت جزیی گفته می‌شود. مبلغ نهایی خسارت جزیی پس از ارزیابی خسارت، محاسبه کارمزد، فرانشیز، استهلاک و … تعیین و پرداخت می‌شود. استهلاک برای قطعات تعویضی (بجز شیشه و شیشه چراغ‌ها) پس از سال پنجم به صورت سالیانه 5 درصد (حداکثر 25درصد) محاسبه می‌شود.


قیمت محصول : رایگان
نظرات