نمایندگی محسن نظری _بیمه نامه آتش سوزی

بیه آتش سوزی

شرکت بیمه معلم به منظور تامین آسایش و آرامش خیال شما ، اقدام به ارائه انواع بیمه نامه های آتش سوزی برای واحدهای مسکونی ،صنعتی وغیر صنعتی کرده است. که شامل 80% تخفیف میشود. در نظر داشته باشین که پس از رخ دادن حادثه دیگر نمیتوان اقدامی انجام داد

بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است ،اهمیت این بیمه تا آنجا است که درکشورهای توسعه یافته تقریبا” هیچ دارایی یا مالی را نمی توان یافت که دارای بیمه آتش سوزی نباشد. بیمه آتش سوزی پوششی است برای جبران خسارات وارده به اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول که با توجه به نیاز مشتری ارائه شده و با جبران زیان وارده، بیمه گذار را از نظر مالی به حالت قبل از حادثه برمی گرداند. همچنین بیمه معلم با ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال همسایگان، مسئولیت شما در قبال همسایگان را در صورت بروز خطرات تحت پوشش ، بیمه می نماید


قیمت محصول : رایگان
نظرات