مزیت بیمه بدنه .معلم. نمایندگی نظری(قم)

بیمه بدنه معلم جبران زیان و خسارت های وارده بر وسیله نقیله،در صورت بروز حادثه را تقبل می کند.این حوادث شامل مواردی می شود که باعث آسیب یا از بین رفتن خودرو می گردد.

موارد تحت پوشش بیمه بدنه شامل:

برخورد دو خودرو با هم

آتش سوزی،انفجارخودرو

سرقت کلی خودرو

 

مزیت هایی که ما با تحت پوشش قرار گرفتن بیمه بدنه معلم از آنها بهره مند می شویم عبارتند از:

    دریافت کل خسارت به صورت نقدی
    استفاده از تخفیفات عدم خسارت
    پرداخت مبلغ بیمه نامه بصورت اقساط
    قابلیت انتقال بیمه بدنه به همراه تخفیفات به خودروی دیگر
    پرداخت خسارت حتی در مواقعی که راننده مقصر نباشد
    چنانچه پوشش مالی مقصر حادثه برای جبران خسارت کافی نباشد ، می توان با رجوع به شرکت بیمه بدنه الباقی هزینه خسارت را دریافت کرد.
    در صورت سرقت خودرو می توانیم کل مبلغ خودرو را با کسر فرانشیز از شرکت بیمه بدنه دریافت نماییم.

 

برای اطلاعات از تخفیفات ما با شماره 09101106626 تماس حاصل شوید


قیمت محصول : رایگان
نظرات