مزایای بیمه آتش سوزی معلم نمایندگی نظری

بیمه آتش سوزی یکی از بیمه های اموال است که دارایی و سرمایه هایی که افراد حاصل تلاش فراوان بدست آوردن را در مقابل آتش سوزی صاعقه و انفجار و خطرات اضافی دیگر حفظ میکند.

مزایای بیمه آتش سوزی شرکت معلم

هزینه خسارت وارد شده به ملک ناشی از آتش سوزی را پوشش می دهد.

پوشش هزینه های درمان کارمندان و ساکنین آسیب دیده در حادثه ناشی از آتش سوزی

غرامت آسیب های وارد شده

 دارایی های شخصی نیز می توانند در مقابل خسارت های ناشی از آتش سوزی بیمه شوند. در صورت از بین رفتن یا خسارت در اموال شخصی مانند آپارتمان ها ، اثاثیه ها و غیره نیز تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

 

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید. 

09101106626


قیمت محصول : رایگان
نظرات