عواقب نداشتن بیمه ثالث در نمایندگی نظری قم

اگر شما بیمه شخص ثالث نداشته باشید با توجه به اجباری شدن این بیمه نامه، در زمان تردد در جاده‌ها و رانندگی داخل شهر ممکن است توسط پلیس جریمه شوید.
مورد بد پرداخت جریمه دیرکرد تمدید بیمه ثالث به شرکت بیمه است که بیمه گذار باید دیرکرد جریمه را بر اساس تعداد روزهایی که تاخیر در تمدید بیمه نامه داشته به شرکت بیمه پرداخت نماید.

بدترین اتفاقی که برای کسی که بیمه ثالث ندارد میتواند اتفاق بیافتد حادثه و تصادف در این زمان است. در این شرایط فرد بیمه گذار مخصوصا اگر خسارت جانی داشته باشد و بیمه ثالث‌اش اعتبار نداشته باشد باید خسارتش را خودش پرداخت نماید. یعنی در زمان خسارت، همه خسارات اعم از مالی و جانی از صندوق خسارات بیمه ثالث پرداخت می‌شود و بعدا از فرد مقصر دریافت می‌شود.


قیمت محصول : رایگان
نظرات