شخص ثالث_بیمه معلم

بیمه نامه های شخص ثالث در حال حاضر خسارت های مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث و همچنین هزینه های فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی وارده به سرنشین را تحت پوشش قرار می دهند.

پوشش های بیمه:

پوشش جاني 440 ميليون تومان
 پوشش مالي 11 ميليون تومان تا 50 ميليون تومان
 همچنین پوشش سرنشین (فوت و نقص عضو راننده) 330 میلیون تومان می باشد.
در بیمه نامه های جدید شخص ثالث، کوپن از بیمه نامه حذف شده است و در زمان حادثه کوپن از بیمه نامه جدا نخواهد شد.

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09101106626 در تماس باشید.


قیمت محصول : رایگان
نظرات