شخص ثالث معلم*نمایندگی محسن نظری* در قم

در بیمه معلم بیمه شخص ثالث برای جبران خسارت‌هایی است که به افراد شخص ثالث وارد می‌شود .منظور از شخص ثالث در این بیمه نامه کلیه افراد زیان‌دیده توسط راننده مقصر حادثه می‌باشد. این بیمه نامه  ضرر و زیان مالی و جانی وارد به اشخاص ثالث در یک حادثه رانندگی را جبران می‌کند . البته که این بیمه نامه در بیمه معلم  برای حمایت از رانندۀ مقصر حادثه پوشش حوادث راننده ارائه می‌شود که خسارت های بدنی و جانی وارد به راننده را جبران می کند.

بیمه شخص ثالث در بیمه معلم برای حمایت از مقصر و زیاندیده در زمان وقوع حوادث رانندگی اجباری شده است و هر کس که خودرویی دارد باید این بیمه نامه را برای جبران خسارت‌های احتمالی به زیان دیده و جبران آسیب وارده به راننده خریداری نماید.

 

برای ارتباط با کارشناسان ما با شماره 09101106626 تماس حاصل شوید.

 


قیمت محصول : رایگان
نظرات