شخص ثالث در شرکت معلم با نمایندگی نظری درقم

 

داشتن بیمه شخص ثالث برای رانندگان اجباری است  بیمه شخص ثالث برای بیمه‌نامه شخص ثاث در شرکت معلم خسارت‌های وارد به اشخاص ثالث را پوشش می‌دهد و چون با عنوان اتومبیل مطرح می‌شود، خسارت‌هایی که راننده اتومبیل به افراد ثالث و اموال آن‌ها وارد می‌نمایند جبران میکند. شخص ثالث به کلیه افراد حادثه دیده به جز راننده مسبب حادثه گفته می‌شود.

به هر نوع آسیب جسمی که به اشخاص ثالث در اثر حوادث و توسط خودروی بیمه‌شده وارد شود و یا باعث مرگ فرد شود خسارت جانی گفته می‌شود.  دیه به بروز هر نوع آسیب، شکستگی، نقص عضو و ازکارافتادگی (جزیی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا فوت شخص ثالث تعلق می‌گیرد و توسط بیمه ثالث فرد مقصر حادثه قابل پرداخت است.

 

برای ارتباط با ما با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

09201106626


قیمت محصول : رایگان
نظرات