شخص ثالث در شرکت بیمه معلم (نمایندگی نظری درقم)

بیمه‌ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری را بیمه‌ی شخص ثالث می‌گویند. طبق قانون، بیمه‌ی شخص ثالث ، شامل خسارت‌های مالی و بدنی می‌شود.  به غیر از خود راننده تمامی سرنشینان خودرو اشخاص ثالث به حساب می آید ، به طور مثال اگر راننده ای بر اثر حادثه با درخت و یا دیوار تصادف کرد و سرنشینان دچار خسارت و اسیب بدنی شوند ، از بیمه شخص ثالث خودرو تمامی زیان این سرنشینان اعم از هزینه های درمانی و دیه جبران خواهد شد

این بیمه برای همه رانندگان وسایل نقلیه اجباری است و باید هزینه‌ی بیمه بر اساس نوع وسیله مورد استفاده و کسر میزان تخفیف‌هایی که بر اساس عدم دریافت خسارت و دیگر موارد اعمال می‌شود، به شرکت بیمه معلم پرداخت شود.

 

برای ارتباط با ما و اطلاعات از شرایط اقساطی برای شما بیمه گذاران با شماره 09101106626 در تماس باشید.


قیمت محصول : رایگان
نظرات