شخص ثالث، دربیمه معلم شعبه نظری درقم

در پوشش بیمه شخص ثالث، مالک وسیله نقلیه یا بیمه‌ گذار شخص اول، شرکت بیمه یا بیمه‌ گر شخص ثانی و همه افراد زیان‌ دیده غیر از راننده مقصر در حادثه شخص ثالث هستند. البته طبق قوانین جدید، راننده نیز تحت پوشش بیمه ای با عنوان ”بیمه حوادث راننده“، که به تازگی بخشی از بیمه نامه شخص ثالث است قرار می‌گیرد. با این تفاوت که بیمه حوادث راننده تنها مسئولیت جبران خسارت هایی از قبیل فوت و نقص عضو راننده مقصر را به عهده دارد و شامل پرداخت هزینه‌ های درمان راننده نمی شود.

 

برای هماهنگی با کارشناسان ما با 09101106626 درتماس باشد.


قیمت محصول : رایگان
نظرات