تخفیفات بیمه ثالث در شرکت معلم نمایدگی نظری قم

وقتی شما با خودرو ی خود دچار حادثه ای میشوید  ممکن است افرادی دچار آسیب جسمی یا مالی شوند به طوری که در بسیاری از تصادفات به برخی از افراد صدمه های جانی جدی ای وارد  می‌شود. به کسانی که در جریان تصادف دچار آسیب می‌شوند چه آسیب مالی و چه آسیب جسمی، شخص ثالث می‌گویند.

تخفیفات بیمه ثالث معلم شامل : تخفیف عدم خسارت _ نخفیف خودروی صفرکیلومتر است.

 

بیمه معلم نمایندگی نظری جهت رفاه حال شم بیمه گذاران عزیز بیمه ثالث را بصورت اقساطی صادر میکند.

09101106626


قیمت محصول : رایگان
نظرات