تخفیفات بیمه بدنه نمایندگی نظری قم

شرکت بیمه تخفیفات زیادی را برای بیمه بدنه اعمال کند ، که شامل ( تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه، تخفیف بر اساس ارزش خودرو، تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث، تخفیف خرید بیمه نقدی ، تخفیف خرید خودرو صفر ، تخفیف خودرو های وارداتی ) می شود .

 


قیمت محصول : رایگان
نظرات