تخفیفات بیمه بدنه در بیمه معلم (نمایندگی نظری درقم)

 هر اتومبیلی، علاوه بر استهلاک طبیعی در معرض خطرات و حوادث فیزیکی غیر قابل پیش‌بینی قرار دارد که این خطرات ممکن است هزینه های سنگینی را برای شما ایجاد کنند. بیمه بدنه اتومبیل معلم این نوع هزینه‌ها را جبران می‌نماید. 

بیمه معلم تخفیفات زیادی را برای بیمه بدنه اعمالم یکند ، که شامل ( تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه، تخفیف بر اساس ارزش خودرو، تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث، تخفیف خرید بیمه نقدی ، تخفیف خرید خودرو صفر ، تخفیف خودرو های وارداتی ) می شود .


قیمت محصول : رایگان
نظرات