تخفیفات بدنه *معلم* نمایندگی نظری قم

بیمه بدنه یکی از بیمه های اتومبیل است که مکمل بیمه شخص ثالث است و اجباری نبوده و اگه خودروی شما در زمان استفاده دچار خسارت شود بیمه بدنه آن را پرداخت میکند.

تخفیفات بیمه بدنه در معلم

بیمه بدنه معلم برای افرادی که بیمه بدنه را به صورت نقدی خریداری کنند تا 10 درصد تخفیف ارائه میدهد .

تخفیف داشتن سابقه عدم خسارت بیمه بدنه  معلم. (و در طول مدت قرارداد بیمه هیچ خسارتی به خودرو وارد نشده باشد )

تخفیف بیمه بدنه خودروی صفر درمعلم.

اشخاصی که کسر از حقوق داشته باشند بیمه معلم  بیمه بدنه را به صورت اقساط بلند مدت صاد ر میکند.

 

بیمه معلم برای شما بیمه گذاران  بیمه بدنه را باتخفیفات ویژه ای صادر میکند. 

09101106626

 

 

 

 


قیمت محصول : رایگان
نظرات