بیمه نامه شخص ثالث.معلم. نمایندگی محسن نظری(قم)

همه ی زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی که اعم از زیان حقوقی باشند بیمه شخص ثالث نامیده می شوند.

بیمه نامه های شخص ثالث در بیمه معلم در حال حاضر خسارت های مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث و همچنین هزینه های فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی وارده به سرنشین را تحت پوشش قرار می دهند.

پوشش های بیمه معلم :

پوشش جاني 440 ميليون تومان
 پوشش مالي 11 ميليون تومان تا 50 ميليون تومان
 همچنین پوشش سرنشین (فوت و نقص عضو راننده) 330 میلیون تومان می باشد.

 

 

 

شما بیمه گذران عزیز برای اطلاعات بیشتر با شماره 09101106626 در تماس باشید.


قیمت محصول : رایگان
نظرات