بیمه نامه شخص ثالث .نمایندگی محسن نظری

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث همچنان پرمخاطب‌ترین نوع بیمه است. یکی از دلایل اصلی سهم بالای بیمه ثالث، اجباری بودن این بیمه است. به‌صورتی‌که اگر وسیله نقلیه‌ای تحت این پوشش نباشد، ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد.

در بیمه نامه شخص ثالث، هر گونه خسارتی مالی وجانی که به اشخاص ثالث در حوادث رانندگی رخ داده است به عهده بیمه نامه ثالث است

پوشش های بیمه نامه شخص ثالث

پوشش‌‌‌‌های بیمه شخص ثالث به دو دسته پوشش مالی و جانی تقسیم‌‌‌‌‌ می‌شود که پوشش جانی این بیمه شامل غرامت فوت، نقص عضو و هزینه‌‌‌‌های درمانی افراد آسیب دیده در حوادث رانندگی است و در پوشش مالی آن خسارت‌‌‌‌های مالی وارد شده به خودرو یا اموال افراد زیان دیده بجز راننده جبران‌‌‌‌‌ می‌شود.


قیمت محصول : رایگان
نظرات