بیمه نامه شخص ثالث چیست؟

دربیمه نامه شخص ثالث بیمه گذار، عموما مالک وسیله نقلیه بوده وکسی است که بیمه نامه او صادر میشود.

شرکت بیمه گر، همان شرکتی استکه بیمه نامه شمارا صادر میکند.

شخص ثالث، همان فرد زیان دیده ای است که غیر از راننده مقصرحادثه بوده و خسارت دیده است.
قیمت محصول : رایگان
نظرات
  • محمد محمدی ۲۰ آبان ۱۳۹۹
    سشیشسیشسی