بیمه نامه شخص ثالث نمایندگی نظری قم

شخص ثالث به افرادی میگویند که به وسیله وسایل نقلیه موتوری آسیب دیده ، بیمه شخص ثالث مسئولیت وسایل نقلیه موتوری در برابر اشخاص ثالث وخسارت مالی جانی که بر آنها وارد شده را برعهده می گیرد.

در رانندگی با هر وسیله نقلیه ای که احتمال تصادف و در پی آن بوجود آمدن خسارت مالی و یا جانی وجود دارد، بیمه شخص ثالث بر اساس قانون، جبران مسئولیت مدنی همه خسارات مالی و جانی (دیه) ایجاد شده از طرف راننده مقصر برای شخص ثالث و دیه سرنشین خودرو و حتی راننده مقصر را جبران می کند.


قیمت محصول : رایگان
نظرات