بیمه نامه شخص ثالث در بیمه معلم *نمایندگی نظری درقم*

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از بیمه های اموال است به دلیل اجباری بودن این بیمه نامه بسیار پر مخاطب است . ما در جامعه ای که زندگی میکنیم باید توجه داشته باشیم که فعالیت های ما با افراد دیگر خسارت و زیانی وارد نکند در صورت بروز خسارت به افراد باید این خسارت جبران شود 

بیمه نامه های شخص ثالث در بیمه معلم خسارت های مالی وجانی وارده به اشخاص ثالث و همچنین هزینه های فوت، و نقص عضو و هزینه پزشکی وارده به سرنشین را تحت پوشش قرار می دهند.

 

برای ارتباط با ما و اطلاعات از تخفیفات بیمه معلم ب ما در تماس باشید. 09101106626


قیمت محصول : رایگان
نظرات