بیمه نامه شخص ثالث*معلم* نمایندگی نظری درقم

وقتی به شخصی خسارت وارد میکنیم ما مسئول جبران خسارت آن شخص هستیم.منظور از بیمه شخص ثالث  این است که،خسارت مالی وجانی  وارده به اشخاص زیان دیده را جبران میکند وپوشش اجباری برای دارندگان وسیله نقلیه است و خسارت ناشی از وسایل نقلیه را جبران میکند.

در صدور بیمه نامه چه مواردی در میزان تعیین حق بیمه دخیل میباشد:

نوع وسیله نقلیه

تعدادسیلندر اتومبیل(سه سیلندر،چهارسیلندر ،شش سیلندرو...)

سال ساخت

تاریخ تمام شدن بیمه نامه قبلی (کوتاه مدت، یک ساله)

سابقه عدم خسارت ،درصد تخفیف

 

بیمه شخص ثالت در بیمه معلم نمایندگی نظری بصورت اقساط برای شما بیمه گذاران صادر میشود.

09101106626

 

 

 


قیمت محصول : رایگان
نظرات