بیمه نامه بدنه معلم شعبه نظری درقم

بیمه بدنه معلم بیمه  ای اختیاری است که به عنوان مکمل بیمه شخص ثالث نیز شناخته می شود. و این بیمه حداقل چهار خسارت کلی( برخورد خودرو با جسم متحرک، سرقت، آتش سوزی و واژگونی خودرو )را تحت پوشش قرار داده میدهد . با این وجود بیمه گذار می تواند با تهیه پوشش های اضافی، خطرات بیشتری را تحت پوشش بیمه بدنه دریافت کند. یک نکته جالب در مورد بیمه بدنه این است که هواپیما، کشتی و سایر وسایل حمل و نقل سنگین نیز می توانند این بیمه نامه از بیمه معلم  را برای خود تهیه کنند.

 

بیمه معلم نمایندگی نظری بیمه نامه بدنه را با تخفیفات ویژه ای برای شما بیمه گذاران عزیز صادر میکند.

09101106626


قیمت محصول : رایگان
نظرات