بیمه نامه آتش سوزی.نمایندگی محسن نظری. در قم

بیمه آتش سوزی در حالت عادی، خسارت های مالی ناشی از آتش سوزی صاعقه انفجار را تحت پوشش قرار می دهد. بنابراین در بیمه نامه آتش سوزی خسارت های مالی جبران می شود نه خسارت های جانی و بدنی، و اگر صدمه ای به افراد برسد بیمه آتش سوزی آن را پوشش نمی دهد.
برای جبران خسارات ناشی از خطراتی مثل سیل، زلزله، طوفان، ترکیدگی لوله آب ،نشست زمین، و.. لازم است پوشش هریک از این خطرات را به صورت جداگانه خریداری و به بیمه نامه خود اضافه کنید.  مثلا با اضافه کردن پوشش زلزله، علاوه بر جبران خسارت های ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار، کلیه خسارات به وجود آمده از زلزله هم تحت پوشش بیمه معلم قرار خواهد گرفت.

بیمه معلم نمایندگی نظری بیمه آتش سوزی را برای شمه بیمه گذاران عزیز با80% تخفیف صادر میکند.

09101106626


قیمت محصول : رایگان
نظرات