بیمه نامه آتش سوزی در (بیمه معلم) در قم

در بیمه آتش سوزی ، اموال و دارایی های مختلف در برابر  آتش سوزی و همچنین خطرهای جانبی تحت پوشش قرار می گیرد. خدمات بیمه آتش سوزی در قالب بیمه نامه های مختلفی عرضه می شود. 

بیمه آتش سوزی پوشش های اصلی مانند آتش سوزی، صاعقه و انفجار را شامل می شود و بیمه گذار باید حق بیمه هر سه مورد را بپردازد و نمی تواند هیچکدام از موارد نامبرده را حذف کند.

اما در پوشش اضافی که به صورت جداگانه به بیمه نامه اصلی اضافه خواهد شد، بیمه گذار باید برای هر موردی که به بیمه نامه اضافه می کند حق بیمه جداگانه ای پرداخت کند. پوشش های اضافی شامل مواردی چون زلزله و آتشفشان، سیل و طغیان رودخانه ها و آب دریا، طوفان و گردباد، ترکیدن لوله آب، ریزش سقف ناشی از بارش برف و باران، ریزش کوه و بهمن شکستن شیشه ها، برخورد اجسام خارجی به ساختمان و موارد دیگری از این دست است.


قیمت محصول : رایگان
نظرات