بیمه نامه آتش سوزی در شرکت معلم نمایندگی نظری (قم)

بیمه آنش سوزی

بیمه آتش سوزی یکی از راه‌هایی است که ترس و نگرانی ما را نسبت به آینده و حوادث تلخ آن کم می‌کند. در بیمه آتش سوزی معلم ، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گذار  وارد می‌شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی  معلم، خسارت‌هی مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی بدنی. درصورتیکه صدمه‌ای به افراد برسد،این بیمه نامه آن را پوشش نمی‌دهد. 

 

بیمه معلم نمایندگی نظری بیمه آتش سوزی را با 80% تخفیف برای رفاه حال شما بیمه گذاران صادر میکند.

09101106626

 


قیمت محصول : رایگان
نظرات