بیمه شخص ثالث *بیمه معلم* نمایندگی نظری درقم

بیمه شخص ثالث چیست؟

بیمه شخص ثالث در حقیقت یک بیمه مسئولیت میباشد (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ) اما در گروه بیمه های اتومبیل قرار دارد.

 شخص ثالث به افرادی می گویند که بوسیله وسایل نقلیه موتوری آسیب دیده اند. بیمه شخص ثالث مسئولیت وسایل نقلیه موتوری مختلف در برابر اشخاص ثالث و خسارات مالی و جانی که بر آنها وارد می شود را بر عهده می گیرد. این روز ها بیشتر رانندگان از اهمیت و ضرورت داشتن بیمه شخص ثالث اتومبیل خبر دارند و یکی از بیمه نامه های ضروری اجباری برای خودروی شما بیمه نامه شخص ثالث می باشد. که میتوانید از بیمه معلم تهیه کنید. که درصورت نداشتن آن جریمه میشوید.

 

شما عزیزان برای ارتباط یا کارشناسان بیمه معلم با شماره 02536564681_ 09101106626 در تماس باشید.


قیمت محصول : رایگان
نظرات