بیمه شخص ثالث بیمه معلم

با پیدایش خودرو و کاربرد روز افزون آن در زندگی مردم جوامع مختلف و همچنین به دلیل خطراتی که بواسطه عمل رانندگی ممکن است خسارت هایی متوجه دیگران شود مشکلاتی از این دست بوجود آمد که مردم را با چالش هایی روبرو کرد .

فکر چاره برای این چالش ها باعث پیدایش بیمه نامه شخص ثالث گردید . بیمه نامه شخص ثالث در واقع خسارت های ناشی از عمل رانندگی با وسیله ی نقلیه ی موتوری را پرداخت می نماید . اگر در زمان رانندگی ، راننده ای  مسبب حادثه ای گردد که طی آن حادثه دیگران دچار ضرر و زیان مالی شوند خسارت های ایجاد شده از محل این بیمه نامه قابل پرداخت می باشد .

بیمه معلم نمایندگی محسن نظری بیمه نامه شخص ثالث را با شرایط اقساطی و ویژه جهت رفاه حال بیمه گذاران گرامی صادر می نماید .


قیمت محصول : رایگان
نظرات