بیمه شخص ثالث با نمایندگی محسن نظری

در صورتی که شما در حین رانندگی توسط خودرو و یا موتور سیکلت بر اثر حادثه خسارتی وارد کنید و در آن حادثه مقصر شناخته شوید ، طبق قانون مسئول جبران این خسارت به زیاندیدگان میباشید.این خسارت ممکن است خسارت مالی و یا خسارت بدنی باشد.

بیمه شخص ثالث در حقیقت یک بیمه مسئولیت میباشد (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ) اما در گروه بیمه های اتومبیل قرار دارد .

 

داشتن این بیمه طبق قانون اجباری است و هر شخص که رانندگی انجام میدهد مکلف به داشتن این بیمه نامه است. بر اساس قانون مالک خودرو یا کسی که خودرو در اختیار اوست میبایست اقدام به تهیه بیمه شخص ثالث نماید.

 

 

پوشش های بیمه شخص ثالث

خسارت مالی

عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلقشخص ثالث

هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود

 

خسارت جانی

منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان

خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.

 

خسارت سرنشین

بیمه نامه سرنشین مخصوص افرادی می باشد که در موقع حادثه در اتومبیل

می باشند.

 

برای ارتباط با ما با شماره09101106626 تماس حاصل شوید.


قیمت محصول : رایگان
نظرات