بیمه بدنه _نمایندگی نظری (قم)

بیمه بدنه 

بیمه بدنه یکی از بیمه‌های مربوط به خودرو است که در آن، خسارت‌های وارد شده به اتومبیل جبران می‌شود. خرید این بیمه برخلاف بیمه شخص ثالث اجباری نیست؛  ولی به دلیل مزایای فراوانی که پوشش های مختلف این بیمه برای خودرو ایجاد می‌کند، باعث شده است که خرید بیمه بدنه متقاضیان بسیاری داشته باشد.

تخفیفات بیمه بدنه

تخفیف‌های بیمه بدنه به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شود؛
تخفیف‌های اصلی شامل موارد زیر است:

تخفیف خودرو صفر کیلومتر:تخفیف خودروی صفر کیلومتر بین 20تا30 درصد در نظر گرفته می‌شود.

تخفیف عدم خسارت :این تخفیف به ازای تعداد سال‌هایی که از بیمه بدنه خود استفاده نکرده باشید، به شما تعلق می‌گیرد. تخفیف عدم خسارت در اکثر شرکت‌ها4 ساله و در برخی شرکت‌های بیمه 5 ساله اعمال می‌شود. 


قیمت محصول : رایگان
نظرات