بیمه بدنه نمایندگی نظری_قم

بیمه بدنه یکی از بیمه های است ،برای جبران خسارت های مالی ناشی از حوادث به وجود آمده است.

بیمه بدنه برخلاف بیمه شخص ثالث اجباری نیست، ولی به دلیل مزایای مختلف آن باعث شده بیمه ای پرطرف دار و ضروری محسوب شود.

بیمه بدنه چه خسارت هایی رو پوشش میدهد :

پوشش های اصلی

حوادث: هر گونه تصادف ناشی از برخورد به اجسام متحرک و ثابت ، واژگونی و سقوط  و.. را پوشش میدهد.

آتش سوزی: در مقابل آتش سوزی ، صاعقه و انفجار پوشش میدهد.

سرقت : سرقت کلی  خودرو با تمام لوازم  و قطعات آن ، که در این شرایط با حداقل یک ماه از زمان سرقت گذشته باشد تا در صورد یافت نشدن خودرو بیمه خسارت را بدهد.

پوشش های اضافی

سرقت درجا ، بلاهای طبیعی ، شکست شیشه ،رنگ، موادشیمیایی ، ایاب وذهاب......

 

 


قیمت محصول : رایگان
نظرات