بیمه بدنه معلم .نمایندگی محسن نظری

بیمه بدنه ؟

بیمه بدنه اتومبیل بیمه ای است که خسارت وارده ناشی از تصادفات به اتومبیل را در مقابل خطرات تحت پوشش قرار میدهد. پوشش های بیمه بدنه اعم از پوشش های اصلی و پوشش های تبعی  طی یک فقره بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرد.

پوشش های اصلی: خطرات اصلی که در بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرد شامل : صاعقه، آتش سوزی ،انفجار، حادثه و سرقت کلی

پوشش های تبعی : خطرات تبعی که با پرداخت حق بیمه بیشتر که در بیمه نامه تخت پوشش قرار میگیرد شامل : 

سرقتتمام قطعات اتومبیل، پاشیدن مواد اسیدی و شیمیایی، شکست شیشه به تنهایی، بلایای طبیعی مانند سیل زلزله طوفان ، اياب و ذهاب، افزايش قيمت 

تخفیفات عدم حسارت در بیمه نامه بدنه؟

سال اول:25%

سال دوم: 35%

سال سوم:45%

سال چهارم: 60%

 

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما شماره 09101106626در ارتباط باشید.


قیمت محصول : رایگان
نظرات