بیمه بدنه در شکرت معلم با نمایندگی محسن نظری در شهر قم

بیمه بدنه؟

تصور کنید با خودرویی تصادف کردین و شما مقصر حادثه شده اید شما موظف هستید خسارت فرد زیان دیده (مالی و جانی) با بیمه شخص ثالث جبران کنید  ولی خسارت وارده به خودروی خود را باید با بیمه ی بدنه جبران کنید.

بیمه بدنه فقط خسارت مالی وارد شده به خودروی خود را جبران میکند نه جانی. بیمه بدنه معلم نمایندگی نظری بیمه بدنه را بصورت اقساطی ارائه میدهد و پوشش های بیمه بدنه شامل (آتش سوزی _سرقت کلی_حادثه )میشود.

تخفیفات بیمه بدنه؟

تخفیف خودروی عدم خسارت 

تخفیف خرید نقدی

تخفیف خودروی صفرکیلومتر


قیمت محصول : رایگان
نظرات