بیمه بدنه در شرکت معلم با نمایندگی نظری درقم.

بیمه بدنه معلم نوعی از بیمه اتومبیل است که بداز بیمه شخص ثالث الزامی است.

بیمه بدنه، در حالت پایه برخی خسارات را پوشش میدهد که شامل  آتش سوزی _ حادثه_ سرقت کلی _ همچنین میتوان با خرید پوششهای اضافی میتوان پوشش های دیگری را از جمله هزینه اباب و ذهاب_ شکست شیشه- پاشیدن مواد شیمیایی و اسیدی و....

بیمه بدنه تنها برای خودرو ها نیستند بلکه برای کشتی ها و هواپیماهاو.... صادر میشود.

 

بیمه بدنه در بیمه معلم نمایندگی محسن نظری درقم با 80% تخفیف بیمه بدنه را جهت رفاه حال شما عزیزان ارائه میدهد.


قیمت محصول : رایگان
نظرات