بیمه آتش سوزی_شرکت معلم_ نمایندگی نظری در قم.

بیمه آـش سوزی معلم

همیشه چیز هایی هستند که اموال ما را دچار تهدید میکنند و به اموالمون آسیب میرسانند .

بلاهای طبیعی همچون آتشسوزی سیل زلزله طوفان وآتشفشان....خطراتی هستند که قابل پیش بینی نیستند و می توانند آسیب های جدی به اموال ما بزنند شما با داشتن بیمه آتش سوزی معلم میتوان در زمان وقوع حادثه آسیب کمتری ببینید و به راحتی آن را با بیمه نامه آتش سوزی معلم جبران کنید.

بیمه آتش سوزی یکی از راه هایی است که ترس ها و نگرانی های مارا نسبت به آینده کم میکند.

قابل به ذکر است که بیمه آتش سوزی فقط خسارت های مالی را پوشش میدهد نه جانی


قیمت محصول : رایگان
نظرات