بیمه آتش سوزی شرکت ها در نمایندگی نظری قم

بیمه آتش سوزی نوعی از پوشش بیمه ای برای محافظت از دارایی در برابر ضررهای ناشی از آتش سوزی است. که بسیار محبوب است . بیمه آتش سوزی به صاحبان کسب و کار کمک می کند تا احساس اطمینان کنند و مشاغل خود را با اعتماد به نفس انجام دهند ، زیرا حوادث ناشی از آتش سوزی غیر منتظره بوده و باعث تخریب گسترده ای می شود که می تواند یک کسب و کار را به بن بست برساند.

بیمه آتش سوزی در بیمه معلم از شرکت ها به روش های زیر محافظت می کند :

هزینه خسارت وارد شده به ملک ناشی از آتش سوزی را پوشش می دهد.

پوشش هزینه های درمان کارمندان و ساکنین آسیب دیده در حادثه ناشی از آتش سوزی

بیمه معلم نمایندگی نظری بیمه آتش سوزی برای شما عزیزان را با 80%صادر میکند.

09101106626

 


قیمت محصول : رایگان
نظرات