بیمه آتشسوزی در شرکت معلم درنمایندگی محسن نظری (قم)

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش‌سوزی توافقی است که بین بیمه‌گر از یک سو و بیمه‌گذار از سوی دیگر حاصل می‌شود و در قالب بیمه‌نامه متجلی می‌گردد. بدین قرار که بیمه‌گر (شرکت بیمه) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می‌شود. متعهد می‌گردد که زیان‌های مالی بیمه‌گذار در مقابل خطراتی که تحت پوشش قرار گرفته را جبران نماید .
بیمه آتش‌سوزی خسارات وارده به اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول همانند ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم و اثاثیه، ملزومات اداری، موجودی فروشگاهها و انبارها و ساختمانها و تاسیسات واحدهای صنعتی، غیر صنعتی، تجاری و مسکونی را ناشي از حريق، صاعقه و انفجار، جبران می‌کند .
برابر آمارهای منتشره بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی تجاری و مسکونی و ... دچار آتش‌سوزی می‌شوند که در نتیجه آن صاحبان آنها با خسارات مالی هنگفتی مواجه می‌گردند که چنانچه از پوشش‌های کافی و مناسب بیمه‌نامه آتش‌سوزی  معلم برخوردار باشند از محل بیمه‌نامه آتش‌سوزی خسارات وارده به آنها جبران می‌شود.


قیمت محصول : رایگان
نظرات