ببیمه بدنه خودرو در نمایندگی نظری قم

بیمه بدنه یکی از بیمه های مربوط به خودرو است که در آن خسارت های وارد شده به اتومبیل  را جبران میکند.

خرید این نوع بیمه نامه برخلاف بیمه شخص ثالث اجباری نیست اما به دلیل مزایای فراوانی که پوشش های مختلف این بیمه برای خودرو ایجادمی کند،باعث شده که خرید بیمه بدنه متقاضیان بسیار زیادی داشته باشد.

پوشش های بیمه بدنه شامل:

پوشش اصلی:که شامل خسارت های است که بصورت عادی و بدون خرید پوشش اضافی توسط بیمه بدنه جبران می شود

پوشش های اصلی بیمه بدنه شامل موارد زیر میباشد

هر گونه حادثه وتصادف با خودروی دیگر یا جسم ثابت و متحرک

سقوط ، واژگونی،آتش سوزی،صاعقه و انفجار 

سرقت کلی خودرو

متقاضیان محترم بیمه بدنه برای آرامش و اطمینان خاطر خود،می توانند بصورت حضوری یا غیر حضوری با کارشناسان بیمه در ارتباط باشند.

09101106626


قیمت محصول : رایگان
نظرات